16 Feb 2012

IEE success story

Submitted by ohsadmin

Black Grouse. Photo: Gilbert Ludwig
Black grouse.  Photo: Gilbert Ludwig

Tanja Strand tells the story of how she, as an ecologist, landed a job at the Institute for Communicable Disease Control through the IEE network. [In Swedish.]

Tack vare IEE hittade en ekolog till Smitt­skydds­institutet!

Tanja Strand Jag var i full färd med att studera MHC diversitet och populations­gene­tik hos europeiska orre­popu­la­tio­ner (bild ovan) när jag hösten 2010 insåg att jag bara hade ett år kvar till dis­putation. Det var hög tid att tänka ut vad jag verkligen ville göra efter disputationen och dags att sätta upp en plan.

Jag funderade på om min bakgrund skulle kunna fungera inom människors hälsa/sjukvård. Efter många timmars planlöst surfande på sökord såsom ”sjukhusgenetiker”, ”Postdoc immunogenetik” hittade jag in på IEE’s hemsida och jag blev direkt intresserad. Jag såg (och ser) det som ett organiserat nätverk som ville tuta ihop biologer, läkare och veterinärer för att interdisciplinärt hitta nya vägar att bekämpa sjukdomar som sprider sig från det vilda till människa. Så viktigt och spännande! Jag anmälde mig som medlem och skickade en förfrågan om jag kunde delta på Sigtunamötet i mars 2011.

Mötet behövde jag inte betala för alls. Det visade sig att jag kände ett par workshopdeltagare redan (Mare Löhmus och Lars Gustafsson via Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) på Uppsala universitet) men innan mötet var slut hade jag lärt känna många fler. Jag måste säga att jag blev väldigt varmt mottagen som ekolog/biolog av alla jag pratade med och jag kände direkt att jag satt på en kompetens som var efterfrågad. Och det är inte en vanlig känsla inom mitt fält! På workshopen lärde jag bland andra känna SVA’s klimatgrupp och SMI’s Åke Lundkvist. Åke och jag diskuterade direkt hur man kanske kan använda populationsgenetik och MHC diversitet för att prediktera patogenspridning.

IEE anordnade en träff i Uppsala i maj -11 som jag var med på där jag lyssnade till två intressanta seminarier med tvärvetenskapliga diskussioner. Mare och Ann Ahlbin i SVA’s klimatgrupp bjöd efter Sigtunamötet med mig till två (för mig) kostnadsfria workshops (en i Estland i maj -11 och en i Frankrike i oktober -11) där jag fortsatte diskutera med nya och gamla kontakter och lära mig om zoonoser. Jag fick även möjlighet att berätta vilka möjligheter som finns inom populationsgenetiken och varför immunogenetisk diversitet är intressant. I Frankrike medverkade jag i samband med workshopen även på en viruskonferens arrangerad av bland andra Åke. Samtalen fortsatte vidare om postdoc på SMI.

Tanja's dissertation I november 2011 disputerade jag vid Evolutionsbiologiskt centrum. I januari 2012 påbörjade jag en post­doc på Smitt­skydds­institutet hos Åke. Igår körde jag tusen flug­snap­par­pro­ver från EBC till SMI. Dem ska jag screena för West-Nile virus – ett FORMAS projekt som ock­så har sitt ursprung i nät­verkande inom IEE av Lars Gustafsson på EBC, Åke, Björn Olsen och Mare. I mars 2012 medverkar jag med nöje igen på Sigtuna­mötet men nu som SMI-anställd och inte EBC-anställd!

/ Tanja Strand, Uppsala, 2012-02-15