6 May 2014

SVAvet - Infektionssjukdomar i en föränderlig värld

Submitted by ohsadmin

Teaching material on One Health for schools [in Swedish]

Undervisningsmaterial om One Health för gymnasium/­hög­sta­dium

SVAvet - Infektionssjukdomar i en föränderlig värld           

En värld – En hälsa. Vi lever i en föränderlig värld. En värld där globaliseringen gör infektions­sjuk­­­do­mar till resenärer och bakterier till genetiker som ändrar sin egen motståndskraft mot våra medi­ciner.

Detta temanummer av tidskriften SVAvet hand­lar om sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Här förklaras begreppet One Health och det ges exempel på frågor där veterinärer, läkare och ekologer måste jobba tillsammans.

Undervisningsmaterial för nedladdning