11 Sep 2017

Stadens fåglar (in Swedish)

Submitted by anna.lindberg

När: 18 september 2017, kl 18–20.30
Ämne: Stadens fåglar
Lokal: Seminariebiblioteket, Gamla Torget 3, 3 ½ trappor, Uppsala
Fördragshållare: Roger Gyllin

I föredraget rör vi oss i gränssnittet mellan vilt och tamt. Staden är full av djur av olika slag. Det kan verka överraskande, men tätortsmiljö och mänsklig aktivitet gynnar på många sätt biologisk mångfald. Föredraget avhandlar fåglarnas moderna stadshistoria och människans betydelse för fågelfaunan och dess förändring. Det handlar om parkernas framväxt kring förra sekelskiftet, om vattendragens och dammarnas fåglar men också om fågellivet i stenöknen och i trädgårdarna.


 

Date(s): 
Monday, 18 September, 2017 - 18:00