25 Nov 2016

[In Swedish:] En våldtäkt på ett av medicinens största mirakel

Submitted by Eva.Haxton

Antibiotika är en ovärderlig, men hotad resurs inom sjukvården. Problemet beror delvis på att det globalt strösslas med antibiotika i köttproduktionen. Det säger professor Björn Olsen, som efterlyser ett totalstopp för antibiotika inom jordbruket.

Se SVT.se.