22 Apr 2014

[Article in Swedish:] Cheap meat may threaten our health in the long term

Submitted by ohsadmin

Billigt kött kan göra oss sjuka på sikt

Dåligt djurskydd gör att stressade djur växer sämre. I många länder förebyggs detta med högt antibiotikatillskott i fodret. Ju mer antibiotika som används för att maskera dålig djurvälfärd, desto större är risken för oss människor, skriver forskare från Sveriges lantbruksuniversitet.

Debattartikel i SvD.