21 Jan 2014

[Article in Swedish:] One Health-veterinär inom den amerikanska folkhälsan

Submitted by ohsadmin

Artikel av Carina Blackmore publicerad i Svensk Veterinärtidning 2014 (1): 25-31.

Publicerad här med tillstånd från författaren och Svensk Veterinärtidning.