14 Jul 2011

1st Scientific IEE meeting, Friiberghs herrgård, 16-17 mars 2010

Submitted by ohsadmin

[In Swedish:]

Stormöte om zoonotiska infektioner

Friiberghs herrgårdUppsala Universitet tog i början av året initiativ till ett möte som riktade sig till forskare med intresse kring zoonotiska infektioner. Tanken var att riva de murar som fortfarande finns mellan lärosäten, mellan statliga myndigheter och mellan fristående forskare. Antalet deltagare vid mötet blev över all förväntan och närmare hundra forskare från universitet och kliniker över hela landet deltog.Mötet var intensivt och upplagt så att forskarna fick möjlighet att mötas. Efter en timme i plenum, där förutsättningarna för mötet klargjordes, diskuterades gemensamma forskningsprojekt enligt tre huvudpunkter; 1) Hur skall vi dela med oss av olika typer av forskningsmaterial? 2) Hur skall vi dela med oss av befintliga och framtida metodiker? 3) Hur skall vi dela med oss av vårt kunnande inom respektive fält? Den fjärde frågan som skulle besvaras innan mötet var över var om det fanns behov av ett gemensamt forskningscentrum eller en forskningsplattform kring zoonotiska infektioner. Svaret blev ett enhälligt ”ja”. Uppkomst, spridningssystem och effekter av zoonoser och även antroponoser såsom antibiotikaresistenta bakterier kan bara förstås om vi samarbetar över disciplingränserna.

 

Mötesdokument: